Modul Teren

Modul Teren je v celoti integriran v ELITECAD in asociativno upodobljen v tlorisih ter prerezih.
Modul se uporablja pri načrtovanju stavb, gradbeno inženirskih objektov in krajinske arhitekture. Tridimenzionalni teren nastane s povezovanjem točk in krivulj v prostoru. Teren je mogoče dopolniti s cestami, podpornimi zidovi, točkami in izkopi. Program omogoča asociativne spremembe volumna v prikazih [ tlorisi, pogledi in prerezi] in načrtih zemeljskih del.
Podatkovne osnove
Modul Teren obdeluje podatke različnih ASCII oblik, datotek Interlis in Shape tako, da jih pretvori v 3D model. Vektorske formate kot sta DXF/DWG pa je mogoče uporabiti kot referenčno risbo za vnos katastrskih podatkov.
Funkcionalnost
Na podlagi vnesenih točk, krivulj ali točkovnih datotek se oblikuje tridimenzionalni teren, ki ga je mogoče urejati s spreminjanjem katere koli od treh koordinat točk in krivulj. Model terena lahko tudi omejimo z vnosom meje zemljišča.
Posebej strma pobočja in točke je mogoče modelirati z robovi/površinami [edges/surfaces] terena. Ceste se lahko vežejo na pripadajoči teren ali izkop, ki temelji na poligonih oz. krivuljah.
Izkop modelirate z vnosom mej, koti nagiba terena in z definiranjem telesa za odštevanje. Izkop vsebuje tudi vse potrebne količine z izdelavo načrta gradbenih del.
Predstavitve
Za učinkovito predstavitev lahko teren uredite s teksturami in barvami po NCS/RAL lestvici. Modele rastlin in ljudi povlečete iz knjižnic na teren in jih samodejno povežete s površino. Višinske krivulje so samodejno označene, v tlorisu so prikazane kot krivulje v prostorskem pogledu so prikazane kot 3D model. Tako dobite optimalno orientacijsko podlago za predstavitev vašega modela.