Modul Tractrix [vlečnica]

Modul Tractrix je idalno orodje za natančno načrtovanje prometnih poti.
Profesionalno orodje za izračun vlečnih krivulj omogoča ambicioznim arhitektom ali načrtovalcem cest, da interaktivno preverijo pretočnist prometnih poti s 15 shranjenimi standardnimi referenčnimi vozili v skladu s predpisi FGSV (Nemško združenje za raziskave cest in prometa). Podprte so tudi številne spremembe smeri, na primer tiste na vstopnih in izstopnih območjih parkirišč ali krožišč.
Geometrija vozil
Shranjeni geometrijski parametri referenčnih vozil se nanašajo na najvišje dovoljene vrednosti v skladu z nemško uredbo o registraciji cestnega prometa (StVZO). Geometrijo vozila lahko spremenite glede na uporabnika in jo po potrebi ponastavite na prvotne vrednosti. Vozila, ki ste jih preuredili lahko shraite in jih kasneje ponovno uporabite.
Možnosti uporabe modula za izračun vlečnih krivulj daleč presegajo določanje plovnosti javnih cest. Na primer, pri pripravi načrtovanja lahko preverite potrebo po prostoru za tovornjake v logističnem centru ali optimalno uporabo parkirnega prostora, ki je na voljo v okviru shem "pravokotno parkiranje" ali "poševno parkiranje" za avtomobile, tovornjake in avtobuse. Določite dimenzije obračalnih območij za vozilo za zbiranje odpadkov ali pa preprosto preverite, če je mogoče brez težav voziti po parkiriščih, ozkih križiščih ali zasebnih dostopnih cestah. Prav tako lahko analizirate primere načrtovanega prometa z ali brez uporabe nasprotnega pasu.
Preverjanje
Rezultat simulirane vožnje referenčnega vozila lahko preverite neposredno v programu ELITECAD, tako da sledite obnašanju izbranega vozila s pomočjo kot animacijo vzdolž vozne črte. Določite lahko, da se rezultati prikažejo kot zaporedje vozil (ki ustrezajo prednastavljenim korakom izračuna), kot konturne črte (naklon koles ali vogalov vozila) ali kot potrebna površina tal. Vsi ustrezni računski parametri so shranjeni skupaj z risbo, tako da lahko pozneje reproducirate prejšnje izračune.