Digitalne arhitekturne izmere

Natančno modeliranje

Vsaka arhitekturna konstrukcija se nahaja na določenem mestu, ki je lahko specifičen teren ali obstoječa zgradba. Arhitekturna konstrukcija vpliva na okolico in obratno. Zato je uvoz podatkov, ki predstavljajo realno okolje, pomembna osnova za upodabljanje in modeliranje terena in zgradb. Odvisno od primera lahko obdelavo zbranih podatkov izvedemo na različne načine, zato je pomembno zagotoviti prilagodljive in učinkovite opcije za ravnanje s temi podatki v realnem okolju. ELITECAD Architecture vam omogoča delo z oblaki točk obstoječih stavb in geometrijskimi podatki z uporabo modula za teren.

Model zgradbe iz oblaka točk

Z različnimi postopki skeniranja lahko obstoječe zgradbe ali zgodovinska območja zelo natančno digitaliziramo kot oblake točk. Sodobno skeniranje zajema ne le koordinate prostora, temveč tudi globalno georeferencirano vrednost, pa tudi dodatne atribute, kot so dodelitev barv, čas skeniranja, natančnost skeniranja in še veliko več. Posledično nastane ogromna količina podatkov, ki jih je potrebno učinkovito obdelati.

ELITECAD vsebuje zelo učinkovit vmesnik za nalaganje in upravljanje oblakov točk. Tako lahko obstoječo gradnjo skenirate in uporabite za načrt prenove, rekonstrukcijo ali dozidavo v CAD modelu kljub veliki vsebini informacij. Za kratek pregled si oglejte videoposnetek na koncu strani. Edinstvene možnosti funkcije "časovni stroj" zagotavljajo še podrobnejše funkcije pri načrtovanju prenove in dodatne prednosti pri arhitekturnem načrtovanju z ELITECAD.

Model zgradbe iz geodetskih podatkov

V splošnem gradbeni projekti potrebujejo le en model terena, a v realnosti obstajajo scenariji, v katerih je koristno imeti več parametričnih modelov terena v enem projektu. Zato modul za teren v ELITECAD podpira možnost večih terenov v eni risbi. To omogoča ustvarjanje variant terena z ustvarjanjem kopij in individualnim spreminjanjem le-teh. Poleg tega lahko teren razdelimo na posamezna območja, na primer območje gradbene parcele in zunaj nje, ne da bi bilo potrebno zamrzniti enega od teh območij. Celoten projekt lahko vsebuje več posameznih prerezov terena. Poleg tega ta modul vsebuje uporabne možnosti za georeferenciranje.

Priporočeni video posnetki

Za več podrobnosti si oglejte naše video posnetke in ELITECAD@work izobraževalne video vsebine. Redno objavljamo nove video posnetke pod Education - Tutorials in na našem YouTube kanalu.