Grafični popisi količin

Grafični popisi količin
Grafični popisi količin v ELITECAD-u temeljijo na bazi podatkov in so nastavljeni glede na model. Podatki o količinah so dvosmerno povezani z modelom in so grafično predstavljeni v modelu.

Z izbiro enega elementa v modelu se bo povezana vrednost prikazala v bazi podatkov. Če obratno izberete vrednost v popisu, bo označen povezan element v modelu. To omogoča optimalen vizualni pregled nad modelom in verodostojnost podatkov.

Poročila z grafičnimi prikazi
Poročila o količinah so logično strukturirana, imajo prilagodljivo postavitev, ki temelji na programu Microsoft Excel, in opcijsko tudi grafične prikaze oken in vrat.

Bruto prostornina

Bruto prostornina prostorov je pomembna osnova za izračun stroškov gradnje. ELITECAD samodejno izračuna te podatke skladno z lokalnimi standardi, na podlagi bruto površine in ustreznih višin. Grafični prikaz je idealno orodje za preverjanje izračuna. Na podlagi formul in delnih površin je mogoče označiti celoten prostor ali le izbrani del prostora.

Izračunana območja so prikazana kot novi elementi v upravitelju količin, zato lahko ustrezna območja zlahka filtriramo in označimo, na primer glede na etažo ali kategorijo. Za posamezna objekte so navedeni ustrezni podatki. Vsako delno območje je prikazano s formulo in rezultatom. Ustvarjene podatke je mogoče zdrušiti tudi v poročilo o bruto prostornini prostorov.

Priporočeni video posnetki

Za več podrobnosti si oglejte naše video posnetke in ELITECAD@work izobraževalne video vsebine. Redno objavljamo nove video posnetke pod Education - Tutorials in na našem YouTube kanalu.
ELITECAD Architecture 15: Gross volume
ELITECAD@work: Quantities and reports