Modul kanalizaija

Modul kanalizacija je idealno orodje za detajlno načrtovanje kompleksnih kanalizacijskih omrežij. Model je asociativno prikazan v tlorisih, pogledih in prerezih, stranski produkt modela pa so natančni popisi količin sestavnih delov.
Funkcionalnost
Modul omogoča izdelavo tridimenzionalnega kanalizacijskega omrežja s prikazom v tlorisih, pogledih in prerezih ter natančno popiše sestavne dele omrežja. Modul samodejno ustvari tridimenzionalno kanalizacijsko omrežje, ki temelji na obremenitvenih točkah, nakloni cevovodov, prerezi, nakloni, jaški, zbiralniki in drugih ustreznih podatkih. Program izračuna t -ovce, zmanjšanja in posledične nagibe ter jih logično uporabi v modelu načrtovanja.
Predstavitev
Tridimenzionalno kanalizacijsko omrežje je osnova za ustvarjanje načrtov, pravilno ustvarjanje povezav in uporabo izbranih barv. Cevi so označene na podlagi podatkov o oblikovalskem modelu - izbrati morate le položaj nalepke.
Seznami delov se oblikujejo na podlagi tridimenzionalne drenaže. Sem spadajo dolžine cevi s prerezi, čepi, gredi, redukcije in vsi potrebni gradbeni deli za ustvarjanje drenaže.