Uporabnost

Inteligentna uporaba
Inteligentni kurzor omogoča natančno, intuitivno in učinkovito upravljanje. Pri premikanju nam prikaže grafične in numerične infromacije, ponuja možne ukaze in sprejema vnose. Inteligentni sistem začasnih, avtomatskih pomožnih konstrukcij vam pomaga pri opredelitvi natančnih točk v modelu zgradbe. Za učinkovitejšo gradnjo pa je na voljo obsežen sistem ročnih pomožnih konstrukcij.

Ročaji in manipulacijske točke ter črte se pojavijo z izbiro črt, krogov, prostih predmetov in vseh paramteričnih elementov. Zaradi položaja kurzorja so na voljo vsi referenčni ukazi, ki omogočajo intuitivno upravljanje z objekti. Vsako geometrijo lahko prilagodite na druge komponente s potegom ročajev, ali pa prilagodite njihovo obliko, položaj in dimenzije z vnosom numeričnih vrednosti.

Prenos in povzemanje parametrov
Vse parametre objektov lahko shranite kot uporabniške predloge. Dodatno jih lahko prenesete na posamezne, vidne, izbrane ali vse objekte iste vrste. Prenos parametrov kompleksnih arhitekturnih objektov je enostaven in hiter kot prenos parametrov črt, tekstov in šrafur.

Dinamični 3D model
Po zaslugi hitrega in intuitivnega obračanja ter premikanja 3D modela s pomočjo miške, in različnih možnosti prikaza (senčeno, skriti robovi, žični model v kombinaciji z realističnimi sencami) je vedno zagotovljena optimalna perspektiva 3D modela. Poleg tega lahko vedno enostavno kombinirate 2D risanje s 3D modeliranjem.

Due to quick and intuitive rotating and moving of the 3D model using a mouse, and the possibility to represent it either as shading-, hiddenline- or wire-model in combination with real-time shadow calculation, an optimal perspective of the 3D model is always ensured. In addition, it is always possible to easily combine a 2D construction with 3D modelling.
Upravitelj strukture in etaž
Upravitelj strukture in etaž omogoča preprosto in jasno organizacijo in upravljanje projekta z možnostjo večih struktur in pripadajočih etaž.

Upravitelj strukture nadzoruje parametre projekta, kot na primer višina in število etaž, kot tudi dimenzije medetažnih plošč in talnih konstrukcij. Vsi parametrični objekti se avtomatsko prilagodijo tem parametrom.

Upravitelj etaž intuitivno nadzoruje model z uporabo grafičnega vmesnika glede na izbiro, vidnost, relevantnost, dostop in zaklepanje. Kadar več ljudi dela na istem projektu istočasno, posebni grafični mehanizem nadzoruje pravice dostopa različnih uporabnikov do etaž.

Upravljanje s pogledi in plastmi
Upravljanje s pogledi omogoča neposreden dostop do vseh podatkov o načrtih projekta. Nadzorujemo model, vse načrte ter referenčne povezave med modelom in načrti. Posebne nastavitve, vključno s pogledi, tlorisi, fasadami, prerezi, detajli in renderji nadzorujejo samodejno ustvarjene in standardizirane načrte.

Pri upravljanju s plastmi so objekti jasno razporejeni zaradi struktur. Program v bistvu samodejno in logično dodeli plasti, ki jih lahko izberemo, zaklenemo, združimo v skupine, skrijemo ali prikažemo. Posamezne skupine plasti lahko enostavno dodelimo objektom s funkcijo "povleci in spusti".

Priporočeni video posnetki

Za več podrobnosti si oglejte naše video posnetke in ELITECAD@work izobraževalne video vsebine. Redno objavljamo nove vsebine pod Education - Tutorials in na našem YouTube kanalu.