Informacijsko modeliranje gradenj (BIM)

ELITECAD podpira zadnje BIM standarde in je idealno orodje za izdelavo model v procesu BIM.
Informacijsko modeliranje gradenj (BIM) je metoda, ki olajša neprekinjen proces načrtovanja, izvedbe in obratovanja stavb. Arhitekti, načrtovalci, načrtovalci stroškov, razvijalci projektov, upravljalci zgradb in drugi udeleženci projekta sodelujejo v brezhibnem procesu in s tem olajšajo učinkovito in trajnostno izvedbo projekta. Pomembno je zagotoviti učinkovito izmenjavo informacij s kar se da natančnimi detajli za spodbujanje sodelovanja pri osrednjem parametričnem modelu zgradbe, tako imenovanem BIM modelu. Ta je osnova za uspešno načrtovanje in izvedbo. Ker je osrednji model vedno posodobljen in zaradi sprotnega obveščanja vseh udeležencev projekta o spremembah modela, je mogoče projekte izvajati hitreje in učinkoviteje. S tem zmanjšamo stroške usklajevanja in lahko učinkoviteje porabimo sredstva.

Če poenostavimo: v preteklosti so bili gradbeni projekti vrsta posameznih storitev, ki so se nadaljevale ena za drugo. BIM projekt s centralnim odložiščem podatkov pa zagotavlja informacije vsem udeležencem projekta. BIM metodologija je še posebej primerna za sodelovanje večih partnerjev, pa tudi za velike in kompleksne projekte.

Podobno kot pri športu, kjer je lahko individualni športnik prvak v svoji disciplini, je za uspeh pri ekipnem športu potrebno zagotoviti sodelovanje med vsemi udeleženci. To lahko primerjamo s štafeto, kjer je šele po uspešni menjavi možno zaključiti naslednjo fazo. Enako načelo velja za BIM projekte.

7 dimenzij BIM-a

Informacijsko modeliranje gradenj (BIM) je pogosto predstavljeno s sedmimi dimenzijami, ki ponazarjajo nešteto vidikov in udeležencev. Izhodišče je 3D model, ki služi kot osnova za načrtovanje in vizualizacijo. Nadgradimo ga s časovno dimenzijo (4D) in oceno stroškov (5D) ter premisleki glede trajnosti (6D) in neprekinjenega življenjskega cikla ter upravljanja objektov (7D). Nekateri modeli obravnavjo tudi varnostne vidike kot osmo dimenzijo, kar je ponavadi vključeno v sedmo dimenzijo.

BIM model je jedro BIM procesa in se pojavlja v vseh sedmih dimenzijah. Začne se kot 3D model in z integracijo mnogih detajlov postane središče vseh dejavnosti načrtovanja in izvedbe. Parametrični model stavbe se razvija z dodajanjem različnih informacij in atributov, uporabljajo in dopolnjujejo pa ga vsi udeleženci projekta.

ELITECAD Architecture omogoča intuitivno ustvarjanje BIM modelov, ki temeljijo na najnovejših standardih in primerih dobre prakse. Od BIM začetnikov do profesionalcev naši uporabniki cenijo inteligentna orodja za načrtovanje in učinkovito modeliranje stavb ter neštete možnosti detajliranja in sodelovanja v procesu BIM.


Organizacija buildingSMART je nastala kot pobuda za vzpostavitev standardnega pristopa za optimizacijo procesov načrtovanja, izvajanja in upravljanja v gradbeni industriji. V okviru te pobude je standard IFC prevladal kot odprt standard za projekt BIM in njihove modele zgradb. buildingSMART je organiziran tudi v posamezne nacionalne izpostave, ki promovirajo mednarodne cilje na nacionalni ravni.

Kdo stoji za buildingSMART?
Univerze, načrtovalski biroji, gradbena podjeja, inženirska podjetja, proizvajalci gradbenega materiala, upravljalci in vzdrževalci zgradb, trgovske orgaizacije, nepremičninska podjetja in izdelovalci programske opreme.

XEOMETRIC je član nemške izpostave buildingSMART in aktivno sodeluje pri stalnem razvoju standardov za odprte podatke, ki so seveda vključetni tudi v ELITECAD.

Odprta izmenjava podatkov v BIM projektih z openBIM
Pobuda bulidingSMART se je uveljavila kot "mednarodni dom openBIM-a". To lahko razumemo kot izvor univerzalnih smernic za sodelovanje pri načrtovanju, gradnji in upravljanju zgradb na podlagi odprtih standardih in delovnih procesih. openBIM je neodvisna metodologija za projekte BIM. Udeleženci projekta niso prisiljeni uporabljati iste programske opreme. Namesto tega podatke in informacije obdelujemo in izmenjujemo skladno z odprtim standardom (IFC). Nasprotje tega bi bil closedBIM.

Celotno definicijo openBIM najdete na mednarodni spletni strani bulidingSMART. Filozofija podjetja XEOMETRIC je odločno v skladu s cilji pobude buidlingSMART, kar se v ELITECAD Architecture odraža skozi podprte standarde in delovne procese.

IFC - Industry Foundation Classes
Osnova za sodelovanje na osrednjem BIM modelu je skupna oblika podatkov, ki jo lahko uporabljajo in implementirajo vsi udeleženci projekta. V ta namen je bil ustvarjen neodvisen format IFC. Standard IFC je registriran pod ISO 16793. IFC je odprt standard v gradbeništvu za opisovanje modelov zgradb v procesu BIM. IFC vmesnik se je izkazal kot osnova za izmenjavo podatkov, saj zagotavlja visokokakovostno izmenjavo parametričnih podatkov. V praksi poteka izmenjava paramteričnih podatkov trenutno na osnovi formatov IFC 2x3 in IFC 4. Prenesemo logično strukturo modela (zgradbe, nadstropja, stene, odprtine), ustrezne lastnosti in geometrijo. Kakovostne in natančne informacije o modelu, lastnosti in identifikacije so na voljo vsem projektantom različnih strok in drugim udeležencem projekta.

Trenutna verzija ELITECAD Architecture podpira najnovejši vmesnik IFC4 z dodatnimi možnostmi za uvoz in izvoz. Poleg tega imajo uporabniki možnost uporabe vnaprej določenih atributov in nizov lastnosti v skladu s standardi openBIM ali določitev atributov po meri.


Atributi: največji vir informacij v BIM modelu

Najpomembnejša črka v kratici BIM je "I" - ki pomeni informacije. Poenostavljeno povedano: modeli, objekti in inteligentni gradbeni elementi zagotavljajo informacije o svojih atributih in lastnostih. Več kot model prejme informacij v fazi načrtovanja, več prednosti lahko pridobimo v nadaljnih fazah BIM procesa. Glavna prioriteta je nemoteno sodelovanje med projektanti in drugimi udeleženci projekta, kot tudi izmenjava podatkov brez izgub med projektnimi partnerji. Vse informacije, vsebovane v modelu, lahko kasneje uporabijo projektanti različnih strok za učinkovitejše projektiranje. S pomočjo standarda IFC in oblike sodelovanja BCF, ki je definirana s standardom openBIM, je mogoča enostavna izmenjava podrobnih informacij.

Poleg klasičnih paramteričnih atributov, ki samodejno izhajajo iz geometrijskih podatkov modela, trenutna različica ELITECAD Architecture omogoča dodajanje informacij objektom in gradbenim elementom kot prostih atributov. Po eni strani so vsi običajni atributi in nizi lastnosti, ki jih definira standard openBIM in so podane preko buildingSMART, vnaprej določene v standardni namestitvi programa. Po drugi strani pa je upravitelj atributov v ELITECAD-u močno orodje, ki uporabniku omogoča opredeljevanje poljubnih lastnosti objektov kot proste atribute. Kratek uvod si lahko pogledate v spodnjih video posnetkih.

Priporočeni video posnetki

Za več podrobnosti si oglejte naše video posnetke in ELITECAD@work izobraževalne video vsebine. Redno objavljamo nove vsebine pod Education - Tutorials in na našem YouTube kanalu.
Video: Atributi skladno s standardom openBIM
ELITECAD@work: Atributi skladno s standardom openBIM