08.06.2022

Krožno gospodarstvo se prične s procesom načrtovanja

Izrazi, kot so trajnost, krožno gospodarstvo in zeleni dogovor, so med najpogostejšimi modnimi besedami zadnjih nekaj let. Toda kaj to v resnici pomeni v gradbeništvu? Kakšne zahteve se pričakujejo od načrtovalcev in razvijalcev v prihodnosti? Kakšne možnosti že obstajajo in kakšno vlogo imajo modeli inteligentnih zgradb, openBIM in digitalizacija? V sodelovanju z ÖGNI (Austrian Sustainable Building Council), smo o teh vprašanjih razpravljali v okviru programa "Think tank", ki se osredotoča na temo krožnega gospodarstva, rezultati pa so bili junija 2022 objavljeni v dokumentu o stališču."Circular economy - Stop talking, start acting!".

Obvezno dokazilo o trajnosti objekta

V okviru "Green Deala" je bila izdana uredba EU 2020/852 o taksonomiji, ki zahteva dokazovanje stopnje ekološke trajnosti naložb. To je obvezno od leta 2022 in zadeva predvsem gradbeni sektor. Izražen cilj je spodbujanje ponovne uporabe gradbenih materialov. Kot podlaga za to bo v prihodnje potrebno poročilo o skladnosti taksonomije, ki vsebuje informacije o možnostih recikliranja uporabljenih materialov in gradbenega materiala. Vizija je digitalni register z informacijami o razpoložljivih gradbenih materialih na območju – današnje zgradbe bodo skladišča materiala v prihodnosti.

ÖGNI | Austrian Sustainable Building Council

Samodejni izračun količin rušitvenih materialov

Že sam izračun materialnih količin iz obstoječih zgradb predstavlja velik izziv za gradbeništvo. Podjetja, ki so že implementirala openBIM proces, so v občutni prednosti. Uporabniki vodilnih openBIM programov na trgu [kot je ELITECAD], že leta izračunavajo količine gradbenih materialov s pritiskom na gumb. Osnova za oceno možnosti recikliranja stavbe so inteligentni digitalni modeli zgradb.

Prava vrednost je dosežena šele, ko se digitalni model ohrani skozi celotno življenjsko dobo stavbe. To se začne že v fazi načrtovanja, vendar se ne konča pri modelu »izgrajenega«, temveč vključuje vsako prenovo, dozidavo in rušitev. Na ta način je mogoče na kateri koli točki enostavno določiti neuporabljene in razpoložljive materiale. ELITECAD že vrsto let omogoča funkcionalnost "Time machine" za načrtovanje rekonstrukcij, kjer lahko vsak konstrukcijski element označimo s statusom prenove. Prednost je v tem, da so vse informacije za obstoječe, rušene in nove konstrukcijske elemente, vključno z zneski, na voljo v enem samem, inteligentnem modelu BIM..

Inteligenten BIM model je osnova za krožno gradnjo

Drug pomemben vidik krožne gradnje je specifikacija materiala in konstrukcijskih elementov. Kako so na primer zgrajene stene stavbe? Kakšen je ogljični odtis posameznega gradbenega elementa in kakšna je njegova pričakovana življenjska doba? V modelih BIM so te informacije definirane že v načrtovanju kot lastnosti gradbenih komponent. S tem lahko že v fazi načrtovanja določimo življenjsko dobo objekta. ELITECAD nudi praktično funkcionalnost za opis atributov. Obsežni nabori podatkov in atributov v povezavi s trajnostnimi merili so že vnaprej nameščeni in jih je mogoče preprosto dodeliti konstrukcijskim elementom. Z uporabo vizualizacije atributov in atributnih žigov so lastnosti jasno prikazane tako na 3D upodobitvi kot na načrtih.

Učinkoviti posnetki obstoječih zgradb

Spoznanja: tisti, ki imajo digitalne dvojčke svojih zgradb, imajo očitno prednost. Kaj pa starejše stavbe? V 60. letih ni bilo modelov BIM, kaj šele načrtov CAD – kako jih je zdaj mogoče preprosto digitalizirati?

Tudi področje zajema podatkov obstoječih zgradb je v zadnjih letih napredovalo. Dandanes je mogoče zgradbe zajeti s pametnimi telefoni in njihovimi vgrajenimi senzorji LIDAR in jih pretvoriti v digitalne modele. ELITECAD nudi številne možnosti zajema podatkov obstoječih objektov, vključno z najnovejšimi funkcijami za urejanje oblakov točk. V le nekaj korakih, z določitvijo točk in višin, lahko iz oblaka točk nastane inteligenten model z dimenzijami. To lahko služi kot osnova za obnovo ali kot vir informacij za oceno možnosti recikliranja.

Urbano rudarjenje - Mesta kot skladišča virov podatkov

V prihodnosti, ko bosta politika in gospodarstvo ustvarila tehnične in pravne predpogoje, da bo BIM mogoče uporabljati v celotni vrednostni verigi, bi morali vsaki stavbi izdati digitalno gradivo in jo vpisati v register digitalnih virov. To bo omogočilo ponudbo gradbenih materialov, ki jih je mogoče reciklirati, prek izmenjave materialov, da bi jih lahko ponovno uporabili pri gradbenih projektih na tem območju. Na podlagi informacij o pričakovani življenjski dobi stavb in materialov je mogoče napovedati prihodnjo razpoložljivost razpoložljivega materiala.

Zakaj ELITECAD uporabniki že načrtujejo trajnostno ...?

Implementacija v celotni panogi je morda še daleč oz. v povojih, vendar lahko vsak takoj naredi prvi korak. Krožno gospodarstvo se začne pri načrtovanju in za to obstajajo inteligentna orodja, kot je ELITECAD, ki naredijo zapletene procese učinkovite in preproste za uporabo. Preprosto preizkusite - izplača se zdaj in v prihodnosti. Za hiter vpogled v trajnostno načrtovanje z ELITECAD si oglejte naš YouTube kanal: