3D koncept

Interakcija med načrtom in modelom
Interakcija med 2D in 3D je v ELITECAD-u rešena edinstveno. Vse, kar narišete, je samodejno na voljo v 2D in 3D prikazu. Na osnovi BIM metodologije je hitro in intuitivno ustvarjen parametrično zgrajen 3D model. Ta je trajno povezan z vsemo načrti, grafičnimi upodobitvami in izvlečki količin, ki se samodejno posodabljajo.

Definicije in prilagoditve se lahko istočasno izvajajo v 3D modelu, tlorisih, prerezih in pogledih. Poleg tega 3D model omogoča podrobne izvlečke količin. Te vrednosti so prikazane v modelu in v bazi podatkov ter jih lahko nadzorujemo grafično.
Parametrični gradbeni elementi
Vsi gradbeni elementi v ELITECAD-u so parametrični, zato je sestavljanje kompleksnih 3D modelov hitro in enostavno.

Na voljo so: stene, okna, vrata, elementi zasteklitve, strehe, nosilci, frčade, strešna okna, stropi, talne konstrukcije, ograje, stopnice, nosilci, dimniki, prostori in vse odprtine v gradbenih elementih.

Večslojne gradbene komponente
ELITECAD omogoča dosledno BIM modeliranje z večslojnimi gradbenimi komponentami od idejne zasnove do projekta za izvedbo in detajlov. Stene, strope, strehe, kritine in talne konstrukcije lahko opredelimo kot večslojne gradbene komponente. Stiki med njimi so skladni z arhitekturnimi smernicami in se v načrtih samodejno prikazujejo pravilno. Ustrezno načrtovanje in ustrezni standardi za posamezne države so osnova za projektiranje.

V tabeli parametrov objekov lahko intuitivno in hitro spreminjamo posamezne sloje, jih dodajamo, brišemo ali prikažemo v grafičnem predogledu. Posamezni sloji so dodeljeni skupinam. Te se zaradi nameščenega avtomatizma sekajo s sloji in skupinami slojev povezanih gradbeni komponent. Za pravilno povezovanje in sekanje slojev kompleksnih gradbenih komponent pa so na voljo prosti objekti in individualne nastavitve. Komponente z enim slojem lahko kadarkoli upravljamo z ročaji, grafično ali numerično, skladno s povezanimi gradbenimi elementi.

Strešna okna
Tudi strešna okna so v ELITECAD-u parametrična in jih lahko uporabimo v večslojnih strehah. Lahko jih vstavimo neposredno v strešno kritino ali v strešno ravnino. Robovom okna na vseh štirih straneh lahko parametrično nastavimo ravnino in kot. Konstrukcija okna temelji na detajliranem objektu iz knjižnjice, ki je povezan z opdrtino v strehi in se samodejno prilagodi s spremembo položaja, naklona strehe ali višine strehe. Strešna okna so prikazana podrobno v tlorisih, prerezih in pogledih, zajeta so tudi v popisih količin.

Frčade
Parametre posameznih elementov frčad lahko konfiguriramo v paleti kritine. Streha in sloji stene se samodejno prilagodijo obliki frčade. Pripadajoča strešna odprtina se samodejno prilagaja preseku, vključno s posledičnimi nakloni.

Ograje
ELITECAD omogoča, da narišete prosti profil in ga uporabite kot ograjo ali baluster, poleg izbire vnaprej določenih ograj. Parametrični ograji lahko samodejno dodelite sestavne elemente, ki se prilagodijo različnim potekom ograje, tudi na primer ob stopnicah.
Prosti 3D objekti
Arhitekturni elementi so ustvarjeni neposredno parametrično. Za modeliranje posebnih 3D oblik pa so na voljo prosti 3D objekti. Z njimi lahko ustvarjate poljubne oblike, brez omejitev za vašo ustvarjalnost.
Prosti objekti so parametrični in se prikazujejo v modelu, načrtih, prerezih, pogledih in perspektivah ter ostanejo asociativno povezani z dimenzijami. Grafična pomoč pri definiranju in možnost spreminjanja vseh objektov neposredno v modelu naredijo ELITECAD visoko učinkovito orodje, ki je enostavno za uporabo.

Na voljo so 3D objekti: površine, kubusi, izvlečena telesa, rotacjiska telesa in površine, površine proste oblike, objekti z dvema ali tremi pogledi ter prostorske krivulje.

Kombinacija večih 3D definicij
Za modeliranje kompleksnih 3D oblik lahko kombiniramo več vrst 3D definicij. Boolean-ove operacije omogočajo asociativno združevanje in odštevanje objektov, kot tudi izračun presekov in skupnega volumna 3D objektov.

Priporočeni video posnetki

Za več podrobnosti si oglejte naše video posnetke in ELITECAD@work izobraževalne video vsebine. Redno objavljamo nove vsebine pod Education - Tutorials in na našem YouTube kanalu.